DỊCH VỤ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TRONG KHO

Quý khách đang có nhu cầu thuê lao động phổ thông có kinh nghiệm đã từng làm việc trong kho

Các kỹ năng nghề lao động được PST đào tạo và huấn luyện:

  • Sắp xếp kho hàng
  • Thực hiện việc dán tem và nhãn mác cho các loại hàng hóa theo quy định của công ty.

  • Đảm bảo nhiệt độ kho hàng luôn phù hợp với từng khu vực hàng hóa và phải được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên.

  • Đảm bảo các quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy và thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các kệ hàng đặc biệt như hàng dễ vỡ, hàng dễ cháy nổ…

  • Phối hợp với kế toán kho để kiểm tra tất cả các mặt hàng trong kho định kỳ.

  • Thực hiện các công việc nhân viên kho khác theo yêu cầu của quản lý.