Dịch vụ đóng gói sản phẩm

Dịch vụ đóng gói của chúng tôi được tạo ra để giúp bạn vận chuyển sản phẩm của bạn an toàn hiệu quả nhất.

Hoạt động Customized bao gồm rất nhiều các công việc như: đóng gói, đóng gọi lại, dán nhãn, treo tờ bướm, tháo gở và gói lại, đóng khay, hộp, kết hợp các sản phẩm,…tất cả các công việc theo yêu cầu của Khách hàng.

Các hoạt động trên có thể diễn ra thường xuyên hoặc thời vụ vào những mùa cao điểm và làm cho các Công ty sản xuất cũng như các công ty 3Pls gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nguồn lao động có kỹ năng với số lượng biến đổi một cách kịp thời. PST hoàn toàn có thể chia sẻ khó khăn đó với Quý Công ty bằng việc cung cấp nhân lực có kỹ năng và kinh nghiệm, chắc chắn PST sẽ đóng góp công sức cho Quý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu của mình.