SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LỖI

pst

SỨ MỆNH

PST là công ty chuyên cung ứng nguồn nhân lực, chúng tôi cam kết cung cấp cho Khách hàng những nhân lực đạt yêu cầu và giải pháp quản lý chi phí về nhân sự  một cách hiệu quả thông qua đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm để công ty bạn có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong sứ mệnh của mình

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung ứng nhân lực được lựa chọn và tin cậy nhất Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Một lần mất tín vạn lần mất tin”, luôn sống và làm việc có chữ tín, bảo vệ uy tín cá nhân và doanh nghiệp.

Luôn làm việc có tâm và phục vụ khách hàng trên nền tảng đạo đức.

Suy nghĩ và làm việc với một tầm nhìn hướng về tương lai

Luôn xem trí tuệ và trí huệ là động lực của sự phát triển