Hình ảnh hoạt động

PST cung cấp các dịch vụ lao động cũng như dịch vụ cho thuê lao động, đóng gói và bốc xếp hàng hóa. Chuyên nghiệp từ khâu tuyển dụng và đào tạo nhân lực đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp

Hình ảnh văn phòng

Hình ảnh công nhân được đào tạo

hình ảnh bốc xếp hàng hóa

hình ảnh đóng gói sản phẩm