Nhân viên Admin, Data

  • Hỗ trợ team Marketing trong việc quản lí giấy tờ và thu thập thông tin, chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng liên quan
  • Theo dõi các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường
  • Làm việc chặt chẽ với các bên thứ 3 để theo dõi việc sản xuất Hàng hóa & POSM để đáp ứng thời gian giao hàng
  • Theo dõi báo cáo hàng tuần/ hàng tháng để cung cấp data cho các leader
  • Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản lý

– Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu.

– Có kĩ năng Excel và phân tích dữ liệu tốt.

– Năng động, có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao, giọng hay khi giao tiếp qua điện thoại.